Thereminové kvinteto

10. dubna 2018

Thereminové kvinteto – Grasha / Hrtan / Klouček / Polipný / Winklerová
Pět thereminů – jedno živé nadpozemské pásmo při bezpočtu odstínů jakékoliv barvy! Pět thereminů – to je víc než tři tenoři.
Dianu Winklerovou můžete znát z orchestrů (Smíchovská komorní filharmonie, Vinohradský symfonický orchestr), ale i přes jazz, folk a blues (Jamchestra, Ryba, Jana Štromská). Hostuje v různých kapelách a improvizačních uskupeních, kromě thereminu hraje i na příčku, hoboj a anglický roh.
Doc. Polipný a Prof. Hrtan stojí za Ether kolektivem, projektem patafyzického kolegia, v němž thereminy hrají důležitou úlohu.
Vít Klouček je nezávislý thereminový ufolog, účastník mnoha improvizací k němým filmům.
Uncle Grasha aka Willhelm Grasslich je noisový hudebník a konceptuální umělec známý kapelami jako Uncle Grasha’s Flying Circus, Surfin‘ Bazooka či Lhostejnost.