Dan Senn

16. října 2018, 19.30

Dan Senn

DAN SENN uvede večer experimentálních filmů a hudby, které vytvořil v posledních šestadvaceti letech. Senn je interdisciplinární umělec, který své kinetické zvukové instalace, akustickou i elektronickou hudbu, a dokumentární i experimentální filmy uvedl v Evropě, Austrálii a Spojených státech. Je ředitelem festivalu Echofluxx, který se koná každý květen v Praze.
Premiéru bude mít video Taking Sides, které obsahuje dvě vejce a dvě odhozené láhve vody Perrier. Zvuk vytváří Senn na své vlastní nástroje. Dále představí klasické dílo z roku 1995 Gandydancer, které sestává z náhodných záběrů drogově závislé osoby, natočené v noci jejího úmrtí, po které jej ráno objeví policie. Dan film doprovodí na basové housle, z nichž všechny struny jsou naladěné na notu E. Další prací, natočenou v Praze, je Zelená chyba, ve které je zachycen malý brouk, který leze po povrchu, připomínajícím měsíc, okolo kterého se promítají záběry zahradní zeleniny. Všechna díla budou prezentována ve fixní media podobě.

DAN SENN will present an evening of experimental film and music made over the last 26 years. Senn is an interdisciplinary artist who has presented kinetic sound installations, acoustic and electronic  music, and both documentary and experimental films throughout Europe, Australia, and the United States. He is the director of the annual Echofluxx Media Festival held each May in Prague.
A new work called Taking Sidesis a video for two eggs and two discarded Perrier bottles with sounds derived from his own acoustic instruments. Other works presented this evening include his 1995 classic work Gandydancer,made from chance footage of a drug addict on the very night he dies, and then the morning he is discovered by police. The film will be accompanied by Dan playing a bass violin with all the strings tuned to E natural. Another work filmed in Prague, called Zelená chyba, captures a small beetle as it crawls over the a lunar-like surface surrounded by films of blowing and buzzing garden vegetables. All the works will be presented in fixed-media form.