Michael Winter

31. května 2018

MICHAEL WINTER: REMEMBERING CLIVE WEARING
audiovizuální opera pro čtenáře, osmnáct světel a zvuk
Skladatel, programátor a teoretik MICHAEL WINTER přijede do Prahy představit svou video-operu Remembering Clive Wearing:
„Uznávaný hudebník a muzikolog Clive Wearing trpí po nakažení herpes encaphalitis jedním z nejhorších dokumentovaných případů amnézie. Jeho opatrovatelé mu doporučili, aby si psal deník. Remembering Clive Wearing je instalační opera, která jako libreto používá tento deník. V intervalech předepsaných už samotným textem jsou texty předčítány s doprovodem zvukového a světelného švitoření, případně vln aktivity nahrávek devíti Lamentationes Hieremiae prophetae (Wearing byl uznávanou autoritou na Lassovu hudbu), dlouhých tónů a ruchů, a taky světel.
Skladba má za cíl s úctou zpracovat důležitost paměti pro naše životy a osobnosti.“
Michael Winter: četba, světla, zvuk
Dramaturgie a úvod: Ian Mikyska
Skladba je v anglickém jazyce.

Michael Winter
„Ve svých skladbách se často zabývám jednoduchými procesy, v rámci kterých jsou dynamické systémy, situace a nastavení definované pomocí minimalistických grafických a textových partitur, které lze provést mnoha různými způsoby. Pro mě je vše co zažíváme vypočitatelné. Když vezmeme v úvahu tuto digitální filosofii, dává smysl, že is své nejotevřenější skladby považuji za algoritmické. I když to není vždy na povrchu poznat, ohledy na vypočitatelnost a epistemologii mají v mé praxi ústřední postavení. Často dávám dohromady epistemologické limity s uměleckou praktičností, a to pomocí zaměření se na hranice vypočitatelnosti z hudební a zážitkové perspektivy, a také díky spolupráci s dalšími umělci, matematiky a vědci, s cílem integrovat objekty, myšlenky a texty z různých oblastí do struktury mých skladeb.
Vystupoval jsem v Evropě a obou Amerikách, od malých sklepů po velká muzea či venkovní prostory (mimo jiné REDCAT, Los Angeles; Ostravské dny nové hudby; Tsonami Arte Sonoro Festival, Valparaiso; Huddersfield New Music Festival; Umbral Sesiones v Museo de Arte Contemporáneo, Oaxaca).   V roce 2008 jsem spoluzaložil the wulf., losangelskou organizaci pro experimentální performance a umění. V podobě laboratoře a hubu pro nové myšlenky se wulf. stal experimentem v tvorbě alternativních komunit a ekonomik. Podobným způsobem se ve své práci snažím podvracet diskriminativní konvence a hierarchie zkoumáním alternativních podob prezentace a interakce.“
https://www.unboundedpress.org/