Elektroakustická kompozice

24. listopadu 2020, 19.30 hodin

Online – přednáška.

Elektroakustická kompozice si našla cestu do Československa z Francie a Německa v šedesátých letech. Přestože se vzhledem k centralizované kulturní politice státu i kvůli technickým omezením realizovala bezezbytku v rozhlasových studiích, z éteru i koncertních pódií zněla jen sporadicky. Dílo skladatelů, jako byli Zbyněk Vostřák, Zdeněk Liška, Rudolf Růžička a další proto stále čeká na důkladnou evidenci a odborné zhodnocení. 

Přednáší Petr Ferenc, šéfredaktor HIS Voice a vedoucí Centra pro studium populární hudby a nových médií v Národním muzeu, řešitel výzkumného úkolu Problematika elektroakustické hudby na magnetofonových páskách ze sbírek Českého muzea hudby.

© Tomáš Vodňanský (Český rozhlas)