HIS pro studenty

21. října 2022, 12.00 hodin

Hudební informační středisko a jeho knihovna se představuje studentům Hudební vědy FF UK.