Interpretace textů: Štolba, Straka, Pečírka

11. února 2020, 19.30 hodin

Interpretace textů – Jan Štolba, Josef Straka, Štěpán Pečírka
Jan Štolba, Štěpán Pečírka a Josef Straka jsou básnické duše – recitátoři, básníci, literární teoretici i provozovatelé. Pod nenápadnou hlavičkou Interpretace textů: Štolba, Straka, Pečírka provozují pásmo recitace a zpěvu textů vlastních i půjčených v kombinaci s filmy a saxofonem. Je to báječně poetické a v dobrém tak trochu starosvětské. Na podzimním Wakushoppu to byla bomba, proto je zveme do Hudební 3.