POSLECHOVÝ VEČER S ANTONÍNEM NĚMCEM

13. listopadu 2018, 17.00

Jak se nahrávaly české elektroakustické kompozice? Často šlo o kompromis a vzájemnou shodu mezi skladatelem, zvukovými techniky a technickými možnostmi konkrétního studia. Národní muzeum – České muzeum hudby zve na další poslechový pořad konající se v rámci vědeckého cíle Průzkum fondu magnetofonových pásů z fondu Českého muzea hudby se zaměřením na elektroakustickou tvorbu do roku 1989.

Uslyšíte nejrůznější skladby z archívů ČMH, které byly v nedávné době zdigitalizovány, hostem bude Antonín Němec, dlouholetý zvukař experimentálního studia Československého rozhlasu Praha.

VSTUP VOLNÝ.