PRAGUE TRAJECTORIES

23. května 2019, 19.30

Na koncertě se skladbami Raviho Kittappy a Jakuba Rataje zahrají mladí interpreti soudobé hudby, Ondřej Martinovský (viola) a Michael Jermář (saxofon).

RAVI KITTAPPA je skladatel, pocházející z Kalifornie. The New York Times popsalo jedno z jeho posledních děl Decantations III, jako „lákavé a meditativní“. Jeho hudba byla interpretována violistou Garthem Knoxem a dalšími významnamnými tělesy jako: Ensemble dal Niente, Talea Ensemble, Quince Contemporary Vocal Ensemble, andPlay, Concert Black, and TIGUE a dalšími. Ravi studuje doktorandské studium na Univerzitě Berkeley v Californii a současně je hostujícím studentem na Akademii múzických umění v Praze pod nadací J. Williama Fulbrighta.

Jeho Trajektorie je série místně specifických sólových violových skladeb, které jsou strukturovány kolem několika simultánních přechodových procesů, pohybujících se z jednoho nebo více států do druhého. Umělec zkoumá gradace v rámci nepřetržitého toku, zachovává několik konstantních a asynchronních trajektorií a zároveň je neustále ovlivňován reakcí výkonnostního prostředí, přítomností diváků a hranic, které jsou stanoveny vlastními fyzickými schopnostmi a sklony umělce.

JAKUB RATAJ je autorem orchestrálních, komorních a elektroakustických kompozic. Jeho práce přesahuje do světa zvukových instalací a performancí inspirovaných lidským tělem – pohybem, dechem, pulzem a gesty. Jeho skladby zazněly v rámci mnoha koncertů a festivalů v ČR i v zahraničí.

V letech 2013/2014 studoval kompozici a nové technologie u Luise Naona na Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Paris, kde navštěvoval hodiny u Yana Maresze, Oriola Saladrigueze, Toma Mayse, Yana Geslina, Frédérica Durieux a Claude Ledoux. Jakubova skladba Between the Words byla na CNSMDP vybrána k účasti na Journées Nationales de la Musique Electroacoustique v Chalon sur Saone 2014. Na pražské HAMU studoval kompozici pod vedením prof. Hanuše Bartoně (2010-15) kde následně od roku 2015 začal své doktorandské studium pod vedením Luboše Mrkvičky. Od roku 2015 působí v Českém Rozhlase jako hudební režisér a zvukový designér. Ve stejném roce založil Ensemble Terrible – ansámbl mladých hudebníků působících na pražské HAMU.

Jeho dílo je složené pro tenor saxofon, implementovaný reproduktor a elektroniku. Tření, syntéza, kontrapunkce a zkreslení, vytvořené přehrávačem ve spojení se zvuky z reproduktoru je konzistentním bodem zaostření. Vztah mezi performerem, jeho nástrojem a elektronickým přehráváním má pomíjivou stabilitu – neustále přecházející a reagující na sebe.