Přednáška – Slovenské hudební alternativy na přelomu 20. a 21. století

11. září 2019, 19.30 hodin

Koncertu 12. 9. v Hudební 3 bude předcházet přednáška Júliuse Fujaka o slovenské hudbě.

Július Fujak se věnuje výzkumu v oblasti hudební sémiotiky, estetiky a kulturologie nezávislé kultury a postmoderního umění. Byl členem Mezinárodní sémiotické spoločnosti (ISSS) se sídlem ve Vídni, členem poroty mezinárodní soutěže Českého rozhlasu BOHEMIA PRIX 2010 – sekce Radio Art, Poděbrady, CZ (2010) a členem redakčního okruhu pořadu Ex-tempore Rádia Děvín (2005 – 2009). Od roku 2005 je členem redakčního okruhu časopisu o současném umění a kultuře Vlna. Přednášel v California Institute of Arts a v Arnold Schoenberg Institutu na South University of California v Los Angeles (USA), na světových kongresech ICMS ve Finsku, Itálii, Rakousku, Polsku, Francii, Německu a dalších.

Vstup zdarma.

Více zde.