Dan Senn

16. října 2018, 19.30

Dan Senn

DAN SENN uvede večer experimentálních filmů a hudby, které vytvořil v posledních šestadvaceti letech. Senn je interdisciplinární umělec, který své kinetické zvukové instalace, akustickou i elektronickou hudbu, a dokumentární i experimentální filmy uvedl v Evropě, Austrálii a Spojených státech. Je ředitelem festivalu Echofluxx, který se koná každý květen v Praze.
Premiéru bude mít video Taking Sides, které obsahuje dvě vejce a dvě odhozené láhve vody Perrier. Zvuk vytváří Senn na své vlastní nástroje. Dále představí klasické dílo z roku 1995 Gandydancer, které sestává z náhodných záběrů drogově závislé osoby, natočené v noci jejího úmrtí, po které jej ráno objeví policie. Dan film doprovodí na basové housle, z nichž všechny struny jsou naladěné na notu E. Další prací, natočenou v Praze, je Zelená chyba, ve které je zachycen malý brouk, který leze po povrchu, připomínajícím měsíc, okolo kterého se promítají záběry zahradní zeleniny. Všechna díla budou prezentována ve fixní media podobě.

DAN SENN will present an evening of experimental film and music made over the last 26 years. Senn is an interdisciplinary artist who has presented kinetic sound installations, acoustic and electronic  music, and both documentary and experimental films throughout Europe, Australia, and the United States. He is the director of the annual Echofluxx Media Festival held each May in Prague.
A new work called Taking Sidesis a video for two eggs and two discarded Perrier bottles with sounds derived from his own acoustic instruments. Other works presented this evening include his 1995 classic work Gandydancer,made from chance footage of a drug addict on the very night he dies, and then the morning he is discovered by police. The film will be accompanied by Dan playing a bass violin with all the strings tuned to E natural. Another work filmed in Prague, called Zelená chyba, captures a small beetle as it crawls over the a lunar-like surface surrounded by films of blowing and buzzing garden vegetables. All the works will be presented in fixed-media form.

 

Peří

20. září 2018, 19.30

Kapela Peří se skládá z Ondřeje Chytila a Štěpána Pečírky. Vznikla v roce 2017 a uvádí rytmicko-melodickou elektronickou muziku s barytonovým přednesem textů.

Olga Stehlíková a Tomáš Braun

13. září 2018 

Olga Stehlíková je básnířka, literární publicistka a editorka. Vystudovala publicistiku, bohemistku a lingvistiku. Edičně připravila desítky knih současné poezie a prózy pro různá česká nakladatelství. Spolu s arbitrem Petrem Hruškou byla redaktorkou ročenky Nejlepší české básně (2014, Host). V roce 2014 vydalo nakl. Dauphin její básnický debut Týdny, za nějž získala cenu Magnesia Litera za poezii, r. 2017 druhotinu, soubor duet Vejce / Eggs.
Tom Braun – kytarista, cellista, skladatel. Absolvent UJEP, anglický jazyk a literatura. Vede jazz-alternativní trio Ploy. Účastní se noisově-industriálních projektů v rámci inspirovaného hraní k filmům (klub Paliárka, Sběrné suroviny, Libeňská synagoga…). Složil, zahrál a nahrál hudbu k projektu Vejce / Eggs.

Recenze na HIS VOICE zde.
Vstup zdarma/občerstvení zajištěno.

Cometa, Espinal, Heuman

25. června 2018

Ricarda Cometa (Peru/Argentina), Jorge Espinal – preparovaná kytara, Tatiana Heuman – bicí
Ricarda Cometa (PE/AR), ritual soundscapes – mutant noise – tropical dancing grooves
„Jejich hudba je stejně niterná jako úder do žeber, lámou a pokrucují veškeré rytmy z Latinské Ameriky tak avantgardním způsobem, že nikdo ze současných adeptů této tradice, bez ohledu na to jestli pochází z punkového prostředí či elektronické scény, jim nesahá ani po kotníky. Klíčem je zde improvizace, narušují veškeré běžné běžné postupy a přetváří je v něco zcela nového, velice úderného. Osvobozují a dekolonizují je, vypouští je do divočiny noisu a lo-fi produkce, na divokou taneční párty plnou barev a mihotavých tvarů.“
 
 

Ventil duo

14. června 2018

Dvojice Martin Brunner (flétny) a Jiří Vyšohlíd (klarinet, zobcové flétny, perkuse) patří již k legendám moderního jazzu u nás.

VENTIL DUO vzniklo na půdě královéhradeckého Divadla Drak v roce 1981. Na jaře 1984 získalo na 1. ročníku Československého jazzového festivalu v Karlových Varech 1. místo v kategorii Moderní jazz, a to ze čtrnácti soutěžících souborů. V tom samém roce pak triumfovalo v Kroměříži. Brunnerova a Vyšohlídova bezuzdná improvizace, navíc většinou pouze s dechovými nástroji, vycházela nejen z free-jazzu, který nebyl příliš tolerován vyšší kulturní mocí, ale též z performance, jež byla u nás oficiálně zcela neznámá. V jejich souhře naleznete prvky dada, surreálna, černého humoru i duchovní meditace, mísí se zde nízké s vysokým, zemitost, bezelstnost i ušlechtilost se živočišností a archetypálností…
V roce 1985 natočilo Ventil Duo jedinou gramofonovou desku – bylo to EP s pěti skladbami pro pantonskou edici Mini Jazz Klub (toto bylo číslo 42). Bohužel zůstalo až do dnešní doby pouze u ní. Duo přestalo existovat v roce 1990. V posledních patnácti letech vystoupili Brunner s Vyšohlídem jen sporadicky. Přibyla basová flétna, v níž našel Brunner opravdovou zálibu, Vyšohlíd občas zafouká do zobcové flétny, ale především se ponořil do hry na klávesové nástroje. Jejich hudba zní už jinak, samozřejmě, není to tolik free, ale i tak jsou jedineční.

Michael Winter

31. května 2018

MICHAEL WINTER: REMEMBERING CLIVE WEARING
audiovizuální opera pro čtenáře, osmnáct světel a zvuk
Skladatel, programátor a teoretik MICHAEL WINTER přijede do Prahy představit svou video-operu Remembering Clive Wearing:
„Uznávaný hudebník a muzikolog Clive Wearing trpí po nakažení herpes encaphalitis jedním z nejhorších dokumentovaných případů amnézie. Jeho opatrovatelé mu doporučili, aby si psal deník. Remembering Clive Wearing je instalační opera, která jako libreto používá tento deník. V intervalech předepsaných už samotným textem jsou texty předčítány s doprovodem zvukového a světelného švitoření, případně vln aktivity nahrávek devíti Lamentationes Hieremiae prophetae (Wearing byl uznávanou autoritou na Lassovu hudbu), dlouhých tónů a ruchů, a taky světel.
Skladba má za cíl s úctou zpracovat důležitost paměti pro naše životy a osobnosti.“
Michael Winter: četba, světla, zvuk
Dramaturgie a úvod: Ian Mikyska
Skladba je v anglickém jazyce.

Michael Winter
„Ve svých skladbách se často zabývám jednoduchými procesy, v rámci kterých jsou dynamické systémy, situace a nastavení definované pomocí minimalistických grafických a textových partitur, které lze provést mnoha různými způsoby. Pro mě je vše co zažíváme vypočitatelné. Když vezmeme v úvahu tuto digitální filosofii, dává smysl, že is své nejotevřenější skladby považuji za algoritmické. I když to není vždy na povrchu poznat, ohledy na vypočitatelnost a epistemologii mají v mé praxi ústřední postavení. Často dávám dohromady epistemologické limity s uměleckou praktičností, a to pomocí zaměření se na hranice vypočitatelnosti z hudební a zážitkové perspektivy, a také díky spolupráci s dalšími umělci, matematiky a vědci, s cílem integrovat objekty, myšlenky a texty z různých oblastí do struktury mých skladeb.
Vystupoval jsem v Evropě a obou Amerikách, od malých sklepů po velká muzea či venkovní prostory (mimo jiné REDCAT, Los Angeles; Ostravské dny nové hudby; Tsonami Arte Sonoro Festival, Valparaiso; Huddersfield New Music Festival; Umbral Sesiones v Museo de Arte Contemporáneo, Oaxaca).   V roce 2008 jsem spoluzaložil the wulf., losangelskou organizaci pro experimentální performance a umění. V podobě laboratoře a hubu pro nové myšlenky se wulf. stal experimentem v tvorbě alternativních komunit a ekonomik. Podobným způsobem se ve své práci snažím podvracet diskriminativní konvence a hierarchie zkoumáním alternativních podob prezentace a interakce.“
https://www.unboundedpress.org/

Richter & syn

17. května 2018

Veterán tuzemské alternativní hudební scény Pavel Richter prošel řadou sestav (Švehlík, Janota-Fidler-Richter, Richter Band aj.), v nichž se z rockového kytaristy postupem času stal průkopník ambientu v Čechách i pozoruhodný studiový mág, jemuž je kytara jen jedním z mnoha vyjadřovacích prostředků. V poslední době často vystupuje se synem Jonášem v „rodinné hudební firmě“ Richter & syn. V Hudební 3 Pavel Richter již vystoupil s Michalem Kořánem a je z toho živé album, s Jonášem se u nás představí poprvé.